76/1996

Utfärdat i Helsingfors den 5 februari 1996

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/80), sådant detta lagrum lyder i förordningen av den 22 december 1993 (1364/93):

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik nr utfärdat träder ikraft
JSM VLAb om bekämpning av mul- och klövsjuka 5/VLA/96 31.1.1996 15.2.1996

Beslutet har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Beslutet kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (90)1601.

Rådets direktiv 85/511/EEG; EGT nr L 315, 26.11.1985, s. 11, ändr. 90/423/EEG; EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 13, rådets direktiv 94/71/EG; EGT nr L 368, 31.12.1994, s. 33, rådets beslut 88/397/EEG, EGT nr L 189, 20.7.1988, s. 25.

Helsingfors den 5 februari 1996

Avdelningschef
Saara Reinius

Yngre regeringssekreterare
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.