44/1996

Utfärdat i Helsingfors den 25 januari 1996

Statsrådets beslut om regional tillämpning av lagen om rätt att förvärva jord- och skogsbruksmark

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet med stöd av 1 § 3 mom. 4 punkten och 4 mom. lagen den 26 maj 1978 om rätt att förvärva jord- och skogsbruksmark (391/78), sådana dessa lagrum lyder i lag av den 29 december 1994 (1513/94), beslutat:

1 §

Lagen om rätt att förvärva jord- och skogsbruksmark (391/78), nedan markförvärvslagen, tillämpas inte

1) i Nylands län,

2) i Åbo och Björneborgs län,

3) i Tavastehus län,

4) i Kymmene län i Pyttis kommun,

5) i S:t Michels län i följande kommuner: Hartola, Heinola, Heinola lk och Sysmä,

6) i Vasa län,

7) i Uleåborgs län i följande kommuner: Alavieska, Brahestad, Haapajärvi, Haapavesi, Haukipudas, Ii, Kalajoki, Karlö, Keavele, Kestilä, Kiiminki, Kuivaniemi, Kuusavo, Kärsämäki, Limingo, Lumijoki, Merijäavi, Muhos, Nivala, Oulainen, Oulunsalo, Pattijoki, Piippola, Pudasjärvi, Pulkkila, Paväjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Rantsila, Reisjäavi, Ruukki, Sievi, Siikajoki, Taivalkoski, Temmes, Tyrnävä, Uleåborg, Utajärvi, Vavanti, Yli-Ii, Ylikiiminki och Ylivieska, eller

8) i Lapplands län.

Om endast en del av det jord- och skogruksområde som skall köpas ligger inom det område som avses i 1 mom. medan huddelen av marken ligger inom lagens tillämpningsområde, skall på köpet likväl tillämpas markförvärvslagen.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 februari 1996 och det tillämpas på köp som görs den dag beslutet träder i kraft och därefter.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut av den 2 februari 1995 om tillämpning av lagen om rätt att förvärva jord- och skogsbruksmark (152/95).

Helsingfors den 25 januari 1996

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksöverinspektör
Kari Ojala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.