37/1996

Utfärdat i Helsingfors den 19 januari 1996

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av 5 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om betalande av stöd till fiskodlingsnä- ringen under en övergångsperiod

Jord- och skogsbruksministeriet har

ändrat 5 § 1 mom. i sitt beslut av den 10 november 1995 om betalande av stöd till fiskodlingsnäringen under en övergångsperiod (1276/95), som följer:

5 §

Ansökan skall inlämnas till den myndighet som beviljar stödet senast den 13 februari 1996.Detta beslut träder i kraft den 26 januari 1996.

Ansökan som anhängiggjorts enligt de stadganden som var gällande vid ikrafttrehande av detta beslut skall iakttas vid behandlingen av de i 4 § avsedda ansökningarna.

Helsingfors den 19 januari 1996

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Fiskeriråd
Markku Aro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.