34/1996

Utfärdat i Helsingfors den 12 januari 1996

Trafikministeriets beslut om ändring av 17 § trafikministeriets beslut om Teleförvaltningscentralens avgifter

Trafikministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92), sådant detta lagrum lyder i lag av den 16 maj 1994 (348/94),

ändrat 17 § 1 mom. 2 punkten i trafikministeriets beslut om Teleförvaltningscentralens avgifter (1440/94), sådant detta lagrum lyder i beslut av den 20 december 1995 (1625/95), som följer:

17 §
Avgifter för numrering av telenäten

2) avgift för operatörsprefix:
tresiffrigt fjärrprefix 585 000 mk
fyrsiffrigt fjärrprefix 58 500 mk
femsiffrigt fjärrprefix 23 400 mk
tresiffrigt utlandsprefix 585 000 mk
fyrsiffrigt utlandsprefix 58 500 mk
femsiffrigt utlandsprefix 23 400 mk


Detta beslut träder i kraft den 1 februari 1996.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 12 januari 1996

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Regeringsråd
Harri Pursiainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.