31/1996

Utfärdat i Helsingfors den 18 januari 1996

Jord- och skogsbruksministeriets beslut beträffande storleken av fördelningsenheten av arealtillägget för 1995

Jord- och skogsbruksministeriet har vid föredragningen av idag om utbetalning av arealtillägg för 1995 beslutat i enlighet med statsrådets beslut av den 27 juli 1995 (995/95) 10 §:

1 §
Fördelningsenhetens storlek

Storleken för arealtilläggets fördelningsenhet för året 1995 är 135 mark.

2 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 24 januari 1996.

Helsingfors den 18 januari 1996

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.