16/1996

Given i Helsingfors den 12 januari 1996

Förordning om temporär ändring av förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

På föredragning av undervisningsministern

fogas till förordningen den 28 augusti 1992 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (820/92) temporärt en ny 8 a § som följer:

8 a §
Elevantalen våren 1996

Utan hinder av 6-8 §§ beaktas i statsandelarna och betalningsandelarna för elevernas hemkommuner som betalas för våren 1996 även de elever i grundläggande yrkesutbildning vid yrkesläroanstalter, specialyrkesläroanstalter och musikläroanstalter vars utbildning har inletts mellan den 21 januari och den 31 mars 1996, om den verkställda utbildningen före den 20 september nämnda år till sin omfattning motsvarat minst fyra månaders studier på heltid.

Meddelande om de elever som avses i 1 mom. ges i efterskott i samband med uppgifterna om elevantalet den 20 september 1996. Statsandelen och betalningsandelarna för elevernas hemkommuner bestäms utgpgnde från nämnda elever från början av jpguari 1996.


Denna förordning träder i kraft den 21 januari 1996 och gäller till utgången av 1996.

Helsingfors den 12 januari 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.