11/1996

Given i Helsingfors den 12 januari 1996

Förordning om ändring av 1 § fordonsskatteförordningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde ändras i fordonsskatteförordningen av den 29 april 1994 1 §, sådan den lyder i förordning av den 21 april 1995 (573/95) som följer:

1 §
Skattemärken

För betalning av fordonsskatt används år 1996 skattemärken som har tillverkats enligt följande modell:

1) skattemärke med ett värde av 700 mark:

2) skattemärke med ett värde av 500 mark:

Skattemärkena förses med hologram, och märkena har för övrigt de egenskaper som skattestyrelsen och tillverkaren av märkena har enats om.


Denna förordning träder i kraft den 15 januari 1996.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 12 januari 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.