1783/1995

Given i Helsingfors den 29 december 1995

Lag om ändring av 5 § lagen om skogsvårdsföreningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 5 § lagen den 17 november 1950 om skogsvårdsföreningar (558/50) som följer:

5 §

Skogscentralerna övervakar skogsvårdsföreningarnas verksamhet.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1996.

RP 193/95
JsUB 9/95
RSv 164/95

Helsingfors den 29 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.