1753/1995

Utfärdat i Helsingfors den 29 december 1995

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av i 12 b § lagen om pension för arbetstagare avsedd arbetstagares pensionsavgift

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 12 b § 1 mom. lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/61), sådant det lyder i lag av den 19 november 1993 (979/93), beslutat:

1 §

I 12 b § lagen om pension för arbetstagare avsedd arbetstagares pensionsavgift är 4,3 procent för 1996.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1996.

Helsingfors den 29 december 1995

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Överinspektör
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.