1749/1995

Given i Helsingfors den 29 december 1995

Lag om ändring av 11 § lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 11 § 1 mom. lagen den 14 juli 1969 om pension för företagare (468/69), sådant detta lagrum lyder i lag av den 17 mars 1995 (393/95), som följer:

11 §

Företagare är berättigade att på de villkor och grunder som fastställs av social- och hälsovårdsministeriet för sig och sina anhöriga anordna pensionsskydd som är bättre än det pensionsskydd som förutsätts i denna lag eller i pensionsskyddet inkludera begravningsbidrag eller någon annan förmån som inte förutsätts i minimivillkoren.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 202/95
ShUB 27/95
RSv 176/95

Helsingfors den 29 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.