1730/1995

Utfärdat i Helsingfors den 8 november 1995

Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Liperi och Polvijärvi kommuner

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § lagen om kommunindelning (73/77) och 11 § 8 punkten reglementet för statsrådet (995/43), sådan den lyder i förordning av den 28 november 1994 (1042/94), beslutat:

1 §

Från Liperi kommun överförs till Polvijärvi kommun i sin helhet lägenheterna Evakkola 8:14, Karttula 19:19, Kotiniitty 19:30 och Saarikivi 20:20 i Vaivio by.

2 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1997.

Helsingfors den 8 november 1995

Minister
Jouni Backman

Konsultativ tjänsteman
Toivo Pihlajaniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.