1717/1995

Given i Helsingfors den 22 december 1995

Lag om ändring av lagen angående rättighet att idka näring

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 27 september 1919 angående rättighet att idka näring en ny 2 § i stället för den 2 § som upphävts genom lag av den 19 februari 1993 (228/93) som följer:

2 §

Med filial avses i denna lag en sådan del av en utländsk sammanslutning eller stiftelse som i Finland, från ett fast driftställe beläget här i landet, fortlöpande driver rörelse eller utövar yrke i den utländska sammanslutningens eller stiftelsens namn och för dess räkning.

Om filialer till försäkringsbolag samt till kreditinstitut och finansiella institut stadgas särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 162/95
EkUB 23/95
RSv 155/95

Helsingfors den 22 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.