1714/1995

Utfärdat i Helsingfors den 20 december 1995

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av i 10 § lagen om pension för lantbruksföretagare avsedd basprocent och i 9 § lagen om pension för företagare avsedd premieprocent

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 10 § 2 mom. lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare och 9 § 1 mom. lagen av samma datum om pension för företagare, dessa lagrum sådana de lyder, det förstnämnda i lag av den 13 november 1992 (1007/92) och det sistnämnda i lag av den 13 december 1991 (1436/91), beslutat:

1 §

I 10 § 2 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare avsedd basprocent och i 9 § 1 mom. lagen om pension för företagare avsedd premieprocent år 1996 är 20,4.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1996.

Helsingfors den 20 december 1995

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Avdelningschef, överdirektör
Tarmo Pukkila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.