1703/1995

Given i Helsingfors den 22 december 1995

Förordning om ändring av 8 § mönsterrättsförordningen

På föredragning av handels- och industriministern

ändras i mönsterrättsförordningen av den 2 april 1971 (252/71) 8 § 1 mom. som följer:

8 §

Har mönster angivits i en ansökan om mönsterregistrering eller om skydd som nyttighetsmodell i en främmande stat som är ansluten till Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten (FördrS 43/75) eller till avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (FördrS 5/95), och registrering av mönstret söks i Finland inom sex månader från dagen för ansökningen i den främmande staten, anses vid tillämpning av 2 och 6 §§ mönsterrättslagen den här ingivna ansökningen gjord samtidigt med ansökningen i den främmande staten. Vad som i detta moment stadgas skall tillämpas också när mönstret angivits i en sådan utomlands gjord ansökan som registreringsmyndigheten av särskilda skäl anser vara jämställbar med ansökan i fördragsslutande stat.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Denna förordning tillämpas på ansökningar som görs efter att den trätt i kraft.

Helsingfors den 22 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.