1700/1995

Given i Helsingfors den 22 december 1995

Lag om ändring av 25 § tullagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 25 § tullagen av den 29 december 1994 (1466/94) ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

25 §

Tullstyrelsen och distriktstullkamrarna får till en sådan rättsinnehavare som avses i rådets förordning (EG) nr 3295/94 om åtgärder för att förhindra övergång till fri omsättning, export, återexport eller hänförande till ett suspensivt arrangemang av varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor lämna uppgifter om sannolikt förfalskade eller pirattillverkade varor som avses i förordningen och som tullmyndigheten har upptäckt.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Helsingfors den 22 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.