1699/1995

Given i Helsingfors den 22 december 1995

Lag om upphävande av 6 a kap. varumärkeslagen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Genom denna lag upphävs 6 a kap. varumärkeslagen av den 10 januari 1964 (7/64), sådant det lyder i lag av den 25 januari 1993 (39/93).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 181/95
EkUB 25/95
RSv 157/95

Helsingfors den 22 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.