1697/1995

Given i Helsingfors den 22 december 1995

Lag om ändring av 2 och 3 §§ lagen om uppfinningar av betydelse för landets försvar

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 2 § lagen den 15 december 1967 om uppfinningar av betydelse för landets försvar (551/67) ett nytt 2 mom. och till 3 § ett nytt 4 mom. som följer:

2 §

Är det uppenbart att en uppfinning är av betydelse huvudsakligen för landets försvar, skall en i Finland bosatt uppfinnare eller hans rättsinnehavare inge en sådan europeisk patentansökan som avses i den europeiska patentkonventionen (FördrS / ) eller en internationell ansökan enligt 3 kap. patentlagen till patentmyndigheten i Finland.

3 §

Beträffande europeisk patentansökan och internationell patentansökan är den i 3 mom. föreskrivna tidsfristen dock

1) tre månader från den dag ansökan har ingivits till patentmyndigheten om det är fråga om europeisk patentansökan eller, om prioritet har yrkats, tretton månader från den dag då prioritet begärs, och

2) tre månader från det internationell ansökan har ingivits om det är fråga om intensationell patentansökan eller, om prioritet har yrkats, tolv månader och tio dagar från den dag då prioritet begärs.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 161/95
EkUB 29/95
RSv 170/95

Helsingfors den 22 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.