1694/1995

Given i Helsingfors den 22 december 1995

Förordning om ändring av 54 § förordningen om ortodoxa kyrkosamfundet

På föredragning av undervisningsministern

ändras 54 § 2 mom. förordningen den 6 mars 1970 om ortodoxa kyrkosamfundet (179/70), sådant det lyder i förordning av den 24 maj 1995 (819/95), som följer:

54 §

I en församling vars medlemsantal överstiger 2 000 personer, höjs grundlönen för kyrkoherden med 2,6 procent och i en församling vars medlemsantal överstiger 3 000 personer höjs grundlönen för en kantor med 2,6 procent. Om församlingens medlemsantal överstiger 10 000 personer, höjs på motsvarande sätt grundlönen för kyrkoherden med 5,24 procent, grundlönen för en annan präst med 7,19 procent, grundlönen för en diakon med 5,69 procent och grundlönen för en kantor med 8,29 procent.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 102/95
EkUB 18/95
RSv 85/95

Helsingfors den 22 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.