1693/1995

Givet i Åbo den 10 november 1995

Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen

I enlighet med kyrkomötets beslut

ändras 20 kap. 5 § kyrkoordningen av den 8 november 1991 (1055/93) som följer:

20 kap.

Kyrkomötet

5 §

Ecklesiastikråden och de lagfarna sakkunniga som kyrkomötet utser för sin mandatperiod har rätt att närvara i plenum och delta i diskussionen men inte i beslutfattandet.


Denna ändring av kyrkoordningen träder i kraft den 1 januari 1996.

Åbo den 10 november 1995

På kyrkomötets vägnar


John Vikström ärkebiskop


Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.