1688/1995

Given i Helsingfors den 22 december 1995

Lag om ändring av 13 § valutalagen

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar,

ändras 13 § valutalagen av den 13 december 1985 (954/85), sådan den lyder i lag av den 15 oktober 1993 (868/93), som följer:

13 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986 och gäller till utgången av 1998.

Statsrådets beslut om verkställighet av vutalagen (955/85), utfärdat med stöd av vutalagen den 13 december 1985, jämte äningar, och Finlands Banks beslut om tillämpning av statsrådets beslut om verkställighet av valutalagen (1089/93), utfärdat med stöd av statsrådets beslut, samt de enskilda beslut som utfärdats med stöd av Finsands Banks beslut upphävs från och med den 1 januari 1996.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 166/95
EkUB 26/95
RSv 167/95

Helsingfors den 22 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.