1668/1995

Utfärdat i Helsingfors den 20 december 1995

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om storleken av den avgift, varom stadgas i 58 § lagen om olycksfallsförsäkring

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 58 § 1 mom. lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/48), sådant detta lagrum lyder i lag av den 29 juni 1990 (603/90), beslutat:

1 §

Den i 58 § 1 mom. lagen om olycksfallsförsäkring föreskrivna avgift som försäkringsanstalterna skall betala fastställs för år 1996 till 0,50 procent av den bruttoförsäkringspremie, den försäkringsanstaltsspecifika nedsättningen medräknad och med avdrag för kreditförlusterna, vilken en anstalt fått

för nämnda år för andra försäkringar enligt lagen om olycksfallsförsäkring än de som avses i 57 §.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1996.

Helsingfors den 20 december 1995

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Överinspektör
Jaakko Hannula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.