1664/1995

Given i Helsingfors den 22 december 1995

Lag om ändring av 16 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 16 § 6 mom. lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa (602/84), sådant det lyder i lag av den 8 augusti 1986 (608/86), som följer:

16 §
Rätt till dagpenning avvägd enligt förtjänsten

För den som erhåller deltidspension bestäms rätten till dagpenning avvägd enligt förtjänsten enligt läget vid den tidpunkt då deltidspensionen började. Detsamma gäller den som har erhållit deltidspension omedelbart innan han fick dagpenning avvägd enligt förtjänsten. Vad som stadgas ovan gäller också den som är alterneringsledig enligt 1 § 1 mom. lagen om försök med alterneringsledighet (1663/95).Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 136/95
StoUB 2/95
ApUB 4/95
RSv 132/95

Helsingfors den 22 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.