1655/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Förordning om ikraftträdande av konventionen om insiderhandel och dess protokoll

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

Den i Strasbourg den 20 april 1989 ingångna konventionen om insiderhandel och det i Strasbourg den 11 september 1989 ingångna protokollet till konventionen, vilka republikens president godkänt den 25 augusti 1995 och beträffande vilka godkännandeinstrumentet deponerats hos Europarådets generalsekreterare den 13 september 1995, träder i kraft den 1 januari 1996 så som därom har överenskommits.

2 §

I samband med deponeringen av godkännandeinstrumentet avgav Finland följande förklaring:

Enligt bestämmelserna i artikel 6 och i enlighet med förbindelsen i denna artikel konstaterar Finlands regering att den anmodade myndigheten kan begränsa den stränga sekretesskyldighet som föreskrivs i artikel 6 stycke 4 i konventionen.

3 §

Justitieministeriet och finansministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om tillämpningen av konventionen och dess protokoll.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 83/95)

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Utrikesminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.