1640/1995

Given i Helsingfors den 22 december 1995

Lag om ändring av 48 kap. 4 § strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 48 kap. 4 § 1 punkten strafflagen, sådant detta lagrum lyder i lag av den 21 april 1995 (578/95), som följer:

48 kap.

Om miljöbrott

4 §
Miljöförstöring av oaktsamhet

Den som av annan än grov oaktsamhet

1) ingriper i miljön så som avses i 1 § 1 mom. 1 punkten eller 3 mom. ellerDenna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 197/95
LaUB 13/95
RSv 171/95

Helsingfors den 22 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.