1631/1995

Utfärdat i Helsingfors den 21 december 1995

Försvarsministeriets beslut om storleken av den matpenning som under tiden för hemmavård betalas till dem för vars hälsovård försvarsmakten ansvarar

Försvarsministeriet har med stöd av 5 a § lagen den 20 mars 1987 om hälsovården inom försvarsmakten (322/87), sådant detta lagrum lyder i lag av den 18 december 1995 (1505/95), och 17 § förordningen den 3 april 1987 om hälsovården inom försvarsmakten (371/87) beslutat:

1 §

Storleken av den matpenning som avses i 5 a § lagen om hälsovården inom försvarsmakten är 53 mark om dagen.

Kostnaderna för matpenningen betalas från försvarsmaktens anslag.

2 §

Närmare föreskrifter om verkställigheten av detta beslut meddelas vid behov av huvudstaben.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1996.

Helsingfors den 21 december 1995

Försvarsminister
Anneli Taina

Överinspektör
Jaakko Kangas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.