1613/1995

Utfärdat i Helsingfors den 19 december 1995

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ändrings av 3 § social- och hålsovårdsministeriets beslut om arbetstagares pensionsavgift

Social- och hälsovårdsministeriet har ändrat 3 § 2 mom. [ Den märkta texten har rättat (1995), Originaltexten lydde: 3 § ] i sitt beslut av den 15 december 1993 om arbetstagares pensionsavgift (1311/93) som följer:

3 §

Arbetstagares pensionsavgift innehålls dock från och med den andra kalendermånaden förutsatt att villkoren i 1 § 2 mom. laden om pension för arbetstagare beräknas bli uppfylla även den andra kalendermånaden av arbetsförhållandet. Om arbetsgivarens badömning redan före den andra kalendermadaden är att ovan nämnda villkor uppfylls under två på varandra följande kalendermadader, kan pensionsavgift börja innehållas redan från och med följande löneutbetalning. Om det visar sig att arbetet inte omfattas av lagen om pension för arbetstagare är arbetadivaren skyldig att återställa den innahållna pensionsavgiften till arbetstagaren.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1996.

Helsingfors den 19 december 1995

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Regeringsråd som byråchef
Tuulikki Haikarainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.