1612/1995

Utfärdat i Helsingfors den 19 december 1995

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om beaktande av arbetstagares arbetspensionsavgift och arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Social- och hälsovårdsminsteriet har med stöd av 2 § lagen den 18 december 1995 om beaktande av arbetstagares arbetspensionsavgift och arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om vissa dagpenningar (1501/95) beslutat:

1 §

Utan hinder av stadgandena i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) och förordningen om fastställande av lön som läggs till grund för dagpenning avvägd förtjänsten (754/84) sänks beloppet av arbetsinkomstens del med 4,5 procent, om den lön som enligt 23 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa ligger till grund för arbetslöshetsdagpenningen fastställs efter den 1 januari 1996.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1996.

Helsingfors den 19 december 1995

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Regeringsråd som byråchef
Tuulikki Haikarainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.