1602/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Förordning om upphävande av 5 och 8 §§ förordningen om handel med samt installering och reparation av trafikförnödenheter

På föredragning av trafikministern stadgas:

1 §

Genom denna förordning upphävs 5 och 8 §§ förordningen den 5 januari 1979 om handel med samt installering och reparation av trafikförnödenheter (9/79), sådana de lyder i förordning av den 8 januari 1993 (9/93).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.