1583/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till ikraftträdelsestadgandet i lagen den 30 december 1993 om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1541/93) ett nytt 4 mom. som följer:


Till en person som avses i 2 mom. 3 punkten och som har fyllt 55 år innan den maximitid som avses i 26 § 1 mom. har gått ut kan dock enligt 26 § 2 mom. betalas grunddagpenning till utgången av den kalendermånad under vilken han fyller 60 år.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 182/95
ShUB 19/95
RSv 111/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.