1580/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Förordning om ändring av 38 § av förordningen om förskottsuppbörd

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde

ändras 38 § 1 mom. i förordningen av den 1 januari 1978 (904/78) om förskottsuppbörd sådant det lyder i förordning av den 30 januari 1993 (1618/93) som följer:

38 §

Förskottsinnehållningen är 28 procent på ränta, vinstandel och eftermarknadsgåttgörelse som avses i 21 § lagen om förskottsuppbörd. Förskottsinnehållning skall inte verkställas, om beloppet av prestationen är mindre än 100 mark.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.