1537/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 4 kap. värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/89) en ny 5 a § som följer:

5 a §

Finansinspektionen godkänner villkoren för sådana återköpsavtal som avses i 47 b § lagen angående stämpelskatt. Godkännande kan sökas av ett sådant tillsynsobjekt som avses i 2 § lagen om finansinspektionen (503/93). Särskilt godkännande skall dock inte sökas om villkoren för återköpsavtalet enligt 3 kap. 4 § har fastställts som en del av fondbörsens reglemente eller enligt 3 kap. 1 § 2 mom. lagen om handel med optioner och terminer har fastställts som en del av optionsföretagets reglemente.


Denna lag träder i kraft den 1 januari1996.

RP 167/95
EkUB 22/95
RSv 122/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.