1529/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om temporär ändring av 5 § lagen om rehabilitering av frontveteraner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt 5 § 1 mom. lagen den 23 december 1988 om rehabilitering av frontveteraner (1184/88) som följer:

5 §
Anslag

De nödvändiga kostnaderna för rehabilitering och uppehälle under rehabilitering ersätts inom det anslag som i statsbudgeten årligen reserveras för ändamålet. För de nödvändiga kostnaderna för sådan rehabilitering och sådant uppehälle under rehabilitering som avses i denna lag kan även användas medel av Penningautomatföreningensavkastning, inom det anslag som i statsbudgeten reserveras för ändamålet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och gäller till och med den 31 december 1996. Den tillämpas när ersättningar betalas för 1996.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 95/95
ShUB 10/95
RSv 57/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.