1499/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av 16 § lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 16 § lagen den 28 december 1990 om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/90) ett nytt 4 mom. som följer:

16 §

När kompletteringsdelen beräknas tillämpas folkpensionslagen sådan den lydde vid den tidpunkt då lagen den 18 december 1995 om ändring av folkpensionslagen (1491/95) trädde i kraft. Om kompletteringsdelen inte omfattar en del som motsvarar folkpensionens tilläggsdel, tillämpas på nämnda kompletteringsdel i tillämpliga delar 2, 4 och 7 mom. i ikraftträdelsestadgandet i nämnda lag om ändring av folkpensionslagen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 119/95
ShUB 21/95
RSv 121/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.