1490/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om tillämpning av 9 § lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

När det i pensionslagstiftningen eller vid arrangemang som berör pension eller annan förmån genom lag, förordning eller beslut av statsrådet eller ett ministerium stadgas att förmånsbeloppet, den inkomst som förmånen grundar sig på eller något annat markbelopp kalenderårsvis skall justeras med anledning av förändringarna i landets allmänna lönenivå enligt det löneindextal som årligen fastställs för tillämpning av 9 § lagen om pension för arbetstagare, skall vid justeringen av förmånen till utgången av det kalenderår under vilket förmånstagaren fyller 65 år tillämpas det indextal som avses i 9 § 2 mom. första meningen lagen om pension för arbetstagare och annars det indextal som avses i 9 § 2 mom. andra meningen i nämnda lag.

2 §

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av denna lag.

3 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 118/95
ShUB 17/95
RSv 115/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.