1467/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av 45 kap. 1 § strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 45 kap. 1 § 3 mom. strafflagen, sådant detta lagrum lyder i lag av den 18 juni 1993 (522/93), som följer:

1 §

Stadgandena om krigsmän tillämpas även på dem som tjänstgör i militära uppgifter inom gränsbevakningsväsendet samt på dem som är i sådan tjänstgöring som avses i lagen om Finlands deltagande i fredsbevarande verksamhet som baserar sig på beslut av Förenta Nationerna och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (514/84) enligt vad som särskilt stadgas i lag.


Denna lag träder i kraft den 19 december 1995.

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Försvarsminister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.