1461/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av 15 § lagen om ungdomsarbete

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 15 § 1 mom. lagen den 24 februari 1995 om ungdomsarbete (235/95) som följer:

15 §
Övergångsstadganden

Utan hinder av denna lag betalas till kommunerna för 1995 och 1996 de statsandelar för hyresvärde som avses i den upphävda lagens 27 §. När statsandel för 1996 betalas tillämpas den statsandelsprocent som använts 1995.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 110/95
FvUB 8/95
RSv 133/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.