1460/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av 5 § teater- och orkesterlagen

I enlighet med riksdagens besut

ändras 5 § teater- och orkesterlagen av den 3 augusti 1992 (730/92), sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 16 december 1994 (1277/94), som följer:

5 §

Utan hinder av vad lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet stadgar om statsandel för driftskostnader är statsandelsprocenten för Svenska Teatern i Helsingfors och Tampereen Työväenteatteri 60.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 110/95
FvUB 8/95
RSv 133/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.