1416/1995

Utfärdat i Helsingfors den 11 december 1995

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/80), sådant detta lagrum lyder i förordningen av den 22 december 1993 (1364/93):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik nr utfärdat träder i kraft
JSMb om kötthygien för frilevande vilt 1) 24/VLA/95 5.12.1995 1.1.1996
JSMb om behörighetsvillkor för besiktningsassistenter, besiktningsbiträden och andra som bistår veterinärer vid övervakningen av anläggningar 2) 28/VLA/95 5.12.1995 1.1.1996

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning har utfärdat följande beslut:

JSM VLAb om vaccinering av brevduvor mot Newcastle sjuka 3) 33/VLA/95 23.11.1995 15.12.1995

Besluten har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Besluten kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (90)1601.

1) Rådets direktiv 92/45/EEG; EGT nr L 268, 14.9.1992, s. 35
2) Rådets direktiv 64/433/EEG, ändr. 91/497/EEG; EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 69, rådets direktiv 71/118/EEG, ändr. 92/116/EEG; EGT nr L 62, 15.3.1993, s. 1, rådets direktiv 91/495/EEG; EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 41, rådets direktiv 92/45/EEG; EGT nr L 268, 14.9.1992, s. 35
3) Rådets direktiv 92/66/EEG; EGT nr L 260, 5.9.1992, s. 1

Helsingfors den 11 december 1995

Avdelningschef
Saara Reinius

Yngre regeringssekreterare
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.