1400/1995

Given i Helsingfors den 8 december 1995

Förordning om ändring av 24 § jaktförordningen

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

ändras 24 § 2 mom. jaktförordningen (666/93), sådant det lyder i förordning av den 17 november 1995 (1289/95), som följer:

24 §

Utter, järv, knubbsäl och under ett år gammal brunbjörn är alltid fridlysta.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Helsingfors den 8 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.