1398/1995

Given i Helsingfors den 8 december 1995

Lag om ändring av 3 § lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 juni 1993 om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/93) 3 § 2 mom. 2 och 3 punkten samt

fogas till 3 § 2 mom. nya 4 och 5 punkter, som följer:

3 §

Anslaget som nämns i 1 mom. kan användas


2) för jaktvårdsåtgärder, försöksverksamhet i anslutning till dessa och för övrigt främjande av vilthushållningen,

3) för utgifter för stödande av jaktmuseiverksamhet,

4) för upplysningsarbete som utförs av landsomfattande jägarorganisationer som bygger på frivilligt medlemskap och för stöd till jaktföreningars projekt som främjar viltvården, samt

5) för projekt som utförs av markägarna och som avsevärt förbättrar viltets livsmiljö.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 88/95
JsUB 7/95
RSv 116/95

Helsingfors den 8 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.