1397/1995

Given i Helsingfors den 8 december 1995

Lag om ändring av 1 § lagen om uppfinningar av betydelse för landets försvar

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 § lagen den 15 december 1967 om uppfinningar av betydelse för landets försvar (551/67) ett nytt 3 mom. som följer:

1 §

Vad som i denna lag stadgas om patent eller patentansökan gäller i tillämpliga delar också nyttighetsmodellrätt och ansökan om nyttighetsmodellrätt. Härvid skall i stället för 21 och m 22 §§ patentlagen tillämpas 18 § lagen om nyttighetsmodellrätt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 47/95
EkUB 14/95
RSv 46/95

Helsingfors den 8 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.