1390/1995

Given i Helsingfors den 8 december 1995

Lag om ändring av 6 § lagen om källskatt på ränteinkomst

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 6 § 1 mom. lagen den 28 december 1990 om källskatt på ränteinkomst (1341/90), sådant detta lagrum lyder i lag av den 17 december 1993 (1259/93), som följer:

6 §
Skattebelopp och uträkningen av skatten

Beloppet av källskatten på ränteinkomst är 28 procent av räntan på en deposition eller ett masskuldebrevslån.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Lagen tillämpas på sådan ränta som avses i denna lag och som inflyter 1996 eller därefter.

RP 63/95
StaUB 35/95
RSv 119/95

Helsingfors den 8 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.