1383/1995

Given i Helsingfors den 8 december 1995

Lag om upphävande av vissa stadganden i statstjänstemannalagen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs 4 § 2 mom. 1 punkten, 7 § 1 mom. 1 punkten och 26 § 1 punkten statstjänstemannalagen av den 19 augusti 1994 (750/94).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 73/95
FvUB 7/95
RSv 113/95

Helsingfors den 8 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Statsminister
Paavo Lipponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.