1381/1995

Given i Helsingfors den 8 december 1995

Lag om ändring av 3 § lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § 4 mom. lagen den 13 november 1992 om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer (1032/92), sådant det lyder i lag av den 13 december 1994 (1175/94), som följer:

3 §
Avgifter för offentligrättsliga prestationer

Av orsaker som hänför sig till industripolitik eller rättsvård, till att en ny prestation tas i bruk eller till uppdatering av registeruppgifterna eller på grund av internationella avtal eller av praktiska skäl eller när ärenden enligt lagen om stiftelser (109/30) eller föreningslagen (503/89) behandlas, får det bestämmas att en avgift allmänt uppbärs till ett lägre belopp än självkostnadsvärdet eller värdet enligt kostnadsmotsvarigheten för prestationsgruppen eller att avgift inte alls skall uppbäras. I ärenden som gäller registrering av förening skall avgiften bestämmas till ett lägre belopp än självkostnadsvärdet, om detta är nödvändigt för att trygga föreningsfriheten. Innan en avgift för registrering av förening bestäms skall handels- och industriministeriet höra justitieministeriet. Av orsaker som hänför sig till industripolitik eller internationella avtal eller av praktiska eller andra särskilda skäl får en avgift, som annars skall fastställas så att den motsvarar prestationens självkostnadsvärde eller värde enligt kostnadsmotsvarigheten för prestationsgruppen, fastställas till ett högre belopp.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 149/95
StaUB 25/95
RSv 94/95

Helsingfors den 8 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.