1349/1995

Given i Helsingfors den 1 december 1995

Förordning om ändring av 9 § förordningen om lån och räntestöd för vissa värmeanläggningsprojekt

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till miljöministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 12 mars 1982 om lån och räntestöd för vissa värmeanläggningsprojekt (194/82) 9 § som följer:

9 §
Dröjsmålsränta

Fördröjs betalningen av ränta eller amortering på ett lån, skall på det försenade beloppet betalas en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen, räknat från förfallodagen.


Denna förordning träder i kraft den 15 december 1995.

På en sådan betalning av ränta eller amor-tering på ett lån som är försenad när denna förordning träder i kraft tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet. Dedga förordning kan dock tillämpas, om den leder till en lindrigare dröjsmålspåföljd än den tidigare förordningen.

Om beloppet av dröjsmålsräntan enligt ett villkor i skuldebrevet vore mindre än räntan enligt denna förordning, skall dröjsmålsräntan betalas enligt villkoret i skuldebrevet.

Helsingfors den 1 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.