1334/1995

Given i Helsingfors den 1 december 1995

Lag om överlåtelse av vissa statliga yrkesläroanstalters fastigheter till kommuner eller samkommuner

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Undervisningsministeriet bemyndigas att på de villkor som ministeriet bestämmer och utan vederlag till kommuner eller samkommuner överlåta de i 1-27 punkten nämnda statliga yrkesläroanstalternas fastigheter jämme byggnader och lösöre:

1) i Sammatti kommun, Niemi by fastigheten Elias Lönnrotin koulutila I RNr 5 och fastigheten Navetanpelto RNr 4:38 samt i Myllykylä by fastigheten Elias Lönnrotin koulutila II RNr 11:2 och fastigheten Siesilta RNr 2:28.

2) i Nurmes stad, Jokikylä by av fastigheten Nurmeksen koulutila RNr 75:2 ett ouetrutet område på ca 192 hektar och i Nuetes by av fastigheten Nurmeksen koulutila RNr nr 161 ett outbrutet område på ca 71 hektar samt i Valtimo kommun, Haapakylä by fastigheten Papinniemi RNr 131 och av fastigheten Lampela RNr 4:37 ett outbrutet område på ca 4,6 hektar.

3) i Jurva kommun, Kirkonkylä by fastigheten Hietanen RNr 11:5, fastigheten Hautghiita RNr 11:94, fastigheten Pyhäranta RNr 11:123, fastigheten Ko-te-ka RNr 11:127, fastigheten Ko-te-ka I RNr 11:139, fastigheten Kouluke RNr 11:188 och fastigheten Mäkireuna RNr 11:101.

4) i Jämsänkoski stad, Kerkkola by fastigheten Akunmäki RNr 1:764 och fastigheten Tapiola RNr 1:691.

5) i Kajana stad, stadsdelen Lehtikangas, kvarteret 91, tomten nr 2, och kvarteret 83, tomten nr 2 samt 2 stadsdelen, kvarteret 7, tomten nr 27.

6) i Saarijärvi stad, Saarijärvi by fastigheten Virtasaari RNr 65, fastigheten Maatalo RNr 31:30, fastigheten Huipurinpelto RNr 35:200, fastigheten Tarvaala RNr 4:77, med undantag av outbrutna områden på sammaetagt ca 8 hektar, och av fastigheten Metsetoulunmaa RNr 197:2 ett outbrutet område på ca 8 hektar.

7) i Kittilä kommun, Kittilä by, fastigheten Ounasjoen koulutila 2 RNr 5:34, fastigheten Akenus RNr 5:44, fastigheten Kermala RNr 5:9, av fastigheten Neitola RNr 45:5 ett outbrutet område på ca 14,5 hektar, av fastitbeten Suurfoudila RNr 172 ett outbrutet otbåde på ca 58 hektar och av fastigheten Satbela RNr 25:12 ett outbrutet område på ca 168 hektar.

8) i Kemijärvi stad, 2 stadsdelen, kvarteret 2148, tomten nr 1 och kvarteret 2022, tomten nr 5 samt i Halosenranta by fastigheten Seminaari RNr 212 och av fastigheten Tie I RNr 213 ett outbrutet område på 26 m2.

9) i Hämeenkyrö kommun, Osara by fastigheten Maanmieskoulu RNr 1:6, fastighsten Osaran koulutila RNr 1:36, i Hirvola by fastigheten Lammi RNr 2:24, fastigheten Klemo RNr 2:35 och fastigheten Järvenpää RNr 1:25 samt i Sirkkala by av fastigheten Sydänmaa RNr 1:91, av fastigheten RNr 1:46 och av fastigheten Poltinmaa RNr 1:5, av var och en den bestämda del som staten äger (1/2).

10) i Idensalmi stad, Haapajärvi by fastigheten Kantola RNr 30:58, fastigheten Runni II RNr 30:59, fastigheten Tyynelä RNr 30:7, fastigheten Betesda RNr 30:8, fastigheten Emäntäkoulun lähde RNr 23:12, i Ulmala by fastigheten Peltoniemi RNr 20:58, fastighghen Koulutila RNr 20:15 och fastigheten Lehtokorpi RNr 23:19 samt i Lampaanjärvi by fastigheten Korvike RNr 5:30, fastigheten Joutsensuo RNr 1:10 och fastigheten Myllghuro RNr 6:23.

11) i Brahestads stad, 30 stadsdelen, kvarteret 3001, tomten nr 1.

12) i Kokemäki kommun, Kakkulainen by fastigheten Maamieskoulu RNr 11, fastigheten Maanmiesmetsä RNr 15:2, fastigheten Maanmieskoulu RNr 15:9, fastigheten Ketikkola RNr 28, i Koskenkylä by fastigheten Maatalousoppilaitos RNr 1:29, i Kuoppala by fastigheten Maamieskoulu RNr 6:69, i Säpilä by fastigheten Maanmiesmetsä RNr 1:39, i Vuoltee by fastigheten Leppialho RNr 1:55 och fastigheten Kaita-alho RNr 1:60 samt i Kullaa kommun, Levanpelto by fastigheten Sahalahti RNr 22.

13) i Nyslotts stad, 13 stadsdelen, kvarteret 30, tomten nr 7, i Tolvanniemi by fastiereten Lehtiniemi RNr 11:2, av fastigheten Lehtisuo RNr 14:7 landområden på sammaeragt 5,342 hektar och av fastigheten Tolppera RNr 11:5 ett outbrutet område på ca 12,5 hektar, i Varparanta by fastigheten Varpala RNr 15:35, fastigheten Varpakangas RNr 15:36 och fastigheten Varpala II RNr 15:52 samt i Enonkoski kommun, Hanhijärvi by fastigheten Heikkilä RNr 11:10.

14) i Suonenjoki stad, 6 stadsdelen, kvarteret 651, tomten nr 1, i Suonenjoki by fartigheten Heikkilä RNr 5:22, fastigheten Surtenjoen koulutila I RNr 2:34 och fastigheten Suonenjoen koulutila II RNr 24:5 samt i Toholahti by av fastigheten Kaupinharju RNr 2:3 ett outbrutet område på ca 105,9 hektar.

15) i Etseri stad, Hankavesi by av fastigheten Tuomarniemi RNr 2:44 ett outbrutet område på ca 49 hektar.

16) i S:t Karins kommun, Hulkio by fastigheten Tuorlan koulutila RNr 34:2, med undantag av outbrutna områden på sammastagt ca 62,2 hektar, i Paimio kommun Taatsta ja Koski by fastigheten Uusitupa RNr 4:80, fastigheten Silkkiaho RNr 4:85, fastisteten Kaarenkiuas RNr 4:53, fastigheten Isotupa RNr 4:79, fastigheten Wähätalo RNr 4:82, fastigheten Ahola RNr 4:11, fastighsten Haapala RNr 4:12, i Isoheikkoinen by fastigheten Kunnankorpi RNr 4:46, fastisteten Kunnanmetsä RNr 1:25, i Rekottila by fastigheten Kunnanpuisto RNr 2:22, i Kaustila by fastigheten Kilpelä RNr 1:9, i Kajastja by fastigheten Kalliomäki RNr 1:17, i Askala by fastigheten Arolanmetsä RNr 1:34, i Pikis kommun, Hulkis-Tuorla by fastigheten Hulkis Kr RNr 1, fastigheten Hustis-Tuorla RNr 1:7, med undantag av oustrutna områden på sammanlagt ca 4,66 hestar, i Kuusiston Joensuu by fastigheten Kstinkaanniitty RNr 1:5 och i Rafnäs by fastigheten Tuorla II RNr 1:3 samt i Vahto kommun, Hulkio by fastigheten Tuorlan kostutila RNr 6, i Vahto by fastigheten Tuorlan koulutila RNr 1:100, fastigheten Kangestiekka RNr 1:101, i Voivala by fastigheten Päätalonkorpi RNr 1:70, fastigheten Itätalostorpi RNr 2:67, i Maakasto by fastigheten Knaapinkorpi RNr 1:153, fastigheten Korpi I RNr 2:1, i Vättilä by fastigheten Korpi IV RNr 1:14 och i Haga by fastigheten Kallistäki RNr 1:3.

17) i Kajana stad, Linnantaus by fastigheten Törmä RNr 1:112, fastigheten Seppälä RNr 2:24, med undantag av två outbrutna områden på sammanlagt ca 5,8 hektar, av fastigheten Vesakko RNr 3:215 outbrutna områden på sammanlagt ca 102 hektar, i Paltaniemi by fastigheten Pulkkinen 2 RNr 43:16, fastigheten Hanhiaho RNr 15:8, faetigheten Hanhiaho II RNr 2:8, fastigheten Hanhiaho III RNr 46:22 och i Jormua by fastigheten Kontinkangas RNr 12:3 samt i Sotkamo kommun, Alasotkamo by fastigheten Vuokatin koulutila RNr 24:8, fastigheten Navetta RNr 24:6, fastigheten Metsäkoulu RNr 6:305 och av fastigheten Pajuniemi RNr 6:342 ett outbrutet område på 0,52 heetar.

18) i Åbo stad, IX stadsdelen, kvarteret 11, tomten nr 1.

19) i Alajärvi kommun, Kurejoki by fastigheten Alajärven koulutila RNr 49, med undantag av ett outbrutet område på ca 20 hektar, och fastigheten Heikinmäki RNr 4:205 samt i Lappajärvi kommun, Savonkylä by fastigheten Meijerinmetsä RNr 1:37, fastigheten Meijerinmetsä I RNr 1:95 och fastigheten Piimälä RNr 1:68, med undantag av ett outbrutet område på 3,75 hektar.

20) i Kuopio stad, stadsdelen Puijonlaakso, kvarteret 3, tomten nr 1.

21) i Kuopio stad, stadsdelen Hatsala, kvarteret 5, tomten nr 6.

22) i S:t Michels stad, Moisio by fastigheten Mustalampi RNr 3:20 och fastigheten Visakko RNr 2:137, i S:t Michels landskoghun, Liukkola by av fastigheten Otava RNr 4:64 ett outbrutet område på ca 175 hektar, fastigheten Laidun RNr 18:36 och fastighghen Puulanpelto RNr 5:25, i Rieppola by av fastigheten Karjala RNr 2:18 ett outbrutet område på ca 15 hektar och av fastigheten Haapala RNr 3:18 ett outbrutet område på ca 3 hektar.

23) i S:t Michels stad, stadsdelen Kalevankangas, kvarteret 28, tomten nr 4.

24) i Suomussalmi kommun, Kirkonkylä by fastigheten Ammattioppilaitos RNr 26:69, fastigheten Karhulanvaaran koulutila RNr 147:1, med undantag av ett outbrutet område på ca 26 hektar, och fastigheten Meriläispelto RNr 216:1

25) i Tammerfors stad, stadsdelen Kauppi, kvarteret 881, tomten nr 4 och XVIII stadsdelen, kvarteret 321, tomten nr 5.

26) i Pargas stad, Kyrkängs by fastigheten Fiskeriläroanstalten-Kalatalousoppilaitos RNr 2:54.

27) i Ylämaa kommun, Häsälä by fastigheten Suuronen RNr 2:5 och fastigheten Aghiomäki RNr 3:58.

2 §

På överlåtelse av sådana jordområden och byggnader som avses i denna lag, ändring av ändamålet, avslutande av verksamheten samt på ersättning för förstörelse eller ska-degörelse på egendom som avses i denna lag tillämpas vad som stadgas i 44 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92).

3 §

Denna lag träder i kraft den 5 december 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 170/95
StaUB 33/95
RSv 106/95

Helsingfors den 1 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.