1329/1995

Utfärdat i Helsingfors den 23 november 1995

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om ordningsregler för skeppsarbete

Statsrådet har vid föredragning från arbetsministeriet

fogat till 7 § i sitt beslut av den 11 juni 1981 om ordningsregler för skeppsarbete (418/81) ett nytt 3 mom. samt till beslutet nya 7 a och 9 a §§ som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

7 §

Säkringslådor och säkringshållare skall inspekteras regelbundet för säkerställande av att dimensioneringen av de säkringar som andvänds är riktig.

7 a §

Brandvarnings- och alarmsystemen skall testas regelbundet och hållas i gott skick. På fartyget skall regelbundet hållas brandövningar.

9 a §

Fartygets nödbelysningsanordningar skall testas regelbundet och hållas i effektivt funktionsskick.


Detta beslut träder i kraft den 1 december 1995.

Rådets direktiv 93/103/EG; EGT nr L 307, 13.12.1993, s. 1.

Helsingfors den 23 november 1995

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Yngre regeringssekreterare
Sirpa Kaittola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.