1299/1995

Given i Helsingfors den 24 november 1995

Förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagan till den europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till konventionen om vägmärken och signaler

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

De den 31 mars 1993 gjorda ändringarna i bilagan till den europeiska överenskommelsen (FördrS 33/86) som utgör tillägg till konventionen om vägmärken och signaler (FördrS 31/86), vilka republikens president godkänt den 19 maj 1995, träder i kraft den 27 november 1995 så som därom överenskommits.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 27 november 1995.

(Ändringarna av bilagan finns till påseende och kan erhållas hos trafikministeriet, vilket även lämnar uppgifter om dem på finska och svenska.)

Helsingfors den 24 november 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Utrikesminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.