1297/1995

Given i Helsingfors den 24 november 1995

Förordning om ikraftträdande av ändringar i konventionen om vägmärken och signaler och dess bilagor 1-9

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

De den 31 mars 1993 gjorda ändringarna i konventionen om vägmärken och signaler (FördrS 31/86) och i dess bilagor 1-9, vilka republikens president godkänt den 19 maj 1995, träder i kraft den 30 november 1995 så som därom överenskommits.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 30 november 1995.

(Ändringarna av bilagorna finns till påseende och kan erhållas hos trafikministeriet, vilket även lämnar uppgifter om dem på finska och svenska.)
(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 65/95)

Helsingfors den 24 november 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Utrikesminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.