1292/1995

Utfärdat i Helsingfors den 17 november 1995

Justitieministeriets beslut om ändring av 1 § i justitieministeriets beslut om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser

Justitieministeriet har beslutat

upphäva 1 § i justitieministeriets beslut av den 16 september 1993 om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser (821/93), sådan den lyder delvis ändrad genom justitieministeriets beslut av den 26 september 1995 (1145/95), till den del den gäller Birkalands tingsrätt och

ändra 1 §, sådan den lyder delvis ändrad genom justitieministeriets ovan nämnda beslut, till den del den gäller Tammerfors tingsrätt som följer:

1 §

Tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser är följande:

Tingsrätt Kansli (f = filialkansli) Sammanträde
Tammerfors Tammerfors Mänttä Orivesi Tammerfors
2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1996.

Helsingfors den 17 november 1995

Justitieminister
Sauli Niinistö

Äldre regeringssekreterare
Heikki Liljeroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.